Prekių garantija

 • www.pigunamams.lt parduodamoms visoms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir sąlygos yra nurodomi tų prekių aprašymuose arba kaip numato Europos Sąjungos teisės aktai.

  Garantinis aptarnavimas atliekamas įgaliotam serviso centrui pateikiant pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą), šis dokumentas kartu yra ir garantinis talonas. Nemokamas garantinis aptarnavimas galioja tik toms prekėms, kurios eksploatuojamos vartotojo namų ūkyje, tenkinant vartotojo ir jo šeimos narių poreikius ir laikantis naudojimo instrukcijos nurodymų. Garantinį aptarnavimą, kilusį dėl gamintojo kaltės, siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką, tačiau tai netrunka ilgiau nei:

  - 14-21 dieną nuo prekės perdavimo į garantinį servisą;
  - 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio.

  Pageidautina, kad prekė garantiniam aptarnavimui būtų pristatyta originalioje pakuotėje ir pilnos komplektacijos.

  Atkreipkite dėmesį, kad:

  Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
  Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;
  Garantinis aptarnavimas neapima tokių darbų kaip prietaiso reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimosi instrukcijose, taip pat prietaiso instaliavimo, prietaiso išmontavimo remontui ir sumontavimo.

  Garantinis aptarnavimas netaikomas buitinių elektros prietaisų defektams, atsiradusiems:

  • transportavimo metu;
  • neatsargaus ar neteisingo naudojimo metu;
  • dėl elektros srovės tiekimo tinklų sutrikimų;
  • dėl pašalinių objektų sukeltų trumpų sujungimų;
  • dėl netinkamos kokybės vandens naudojimo;
  • dėl tam neskirtų cheminių medžiagų naudojimo;
  • dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis prietaisu ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso eksploatavimo intensyvumo - dulkių maišeliams, filtrams, šepečiams, antgaliams, lemputėms, maitinimo, kaitinimo elementams, dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės, gumos ir popieriaus;
  • plastmasinėms dalims, kurių padėtis keičiama rankomis;
  • apsaugos įrangai, sugedusiai dėl neteisingo pastatymo ir įrengimo, ne taip kaip nurodyta montavimo schemoje, jei prietaisą remontavo tam neįgaliotas asmuo.

  Garantinis aptarnavimas neapima tokių darbų kaip prietaiso reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimosi instrukcijose, taip pat prietaiso instaliavimo, prietaiso išmontavimo remontui ir sumontavimo.